Fight Night: JC Alvarado mot Olivier Busquet
Apr 21, 2016 – 12:00 | No Comment

Inatt svensk tid går pokerspelarna Olivier Busquet och JC Alvarado upp i ringen mot varandra i en MMA fight, som utspelar sig på gymmet MMA Syndicate i Las Vegas.
Spelarna har slagit vad om $150k (JC) respektive …

Read the full story »
Punkt 22 – Övriga frågor
Feb 15, 2014 – 16:25 | | No Comment

Inga övriga frågor har väckts under mötets gång…

Punkt 21 – Övriga val
Feb 15, 2014 – 16:22 | | No Comment

Inga övriga val har föreslagits.
Mötet beslutar att lämna punkten utan anmärkning…

Punkt 20 – Val av valberedning
Feb 15, 2014 – 16:15 | | No Comment

Valberedningen 2013 bestod av Jonas Rosqvist, Anders Andersson och Björn Gustafsson. Förslag har lämnats in om att sittande valberedning ska fortsätta på posten. Detta avböjde både Jonas Rosqvist och Björn Gustafsson då de inte vill …

Punkt 19 – Val av revisorer 2014
Feb 15, 2014 – 16:07 | | No Comment

Mötet beslutar att välja Ronnie Nestor samt Fredrik Götesson till revisorer.

Punkt 18 – Val av styrelse 2014
Feb 15, 2014 – 15:38 | | No Comment

Valberedningen har efter inkomna nomineringar samt kontakt med olika kandidatförslag jobbat fram ett underlag för styrelsens sammansättning. Vad som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att det endast är ett förslag som följer av valberedningens …

Punkt 17 – Beslut om styrelsens storlek
Feb 15, 2014 – 15:27 | | No Comment

Pokerförbundets startade 2013 med en styrelse bestående av 7 ledamöter, helt i enlighet med beslutet från föregående årsmöte.
Styrelsen har dock under året drabbats av avhopp från ordförande Mauritz Altikardes, vilket ledde till att Lina Olofsson …

Punkt 16 – Beslut om övriga ersättningar
Feb 15, 2014 – 15:20 | | No Comment

Då styrelsemedlemmar har hoppat av pga privata arbetsåtaganden, andra har lagt betydligt mycket mer tid än beräknat och därmed gått miste om arbetsinkomster m.m så tas frågan upp om det finns utrymmer för ersättning för …

Punkt 15 – Motioner
Feb 15, 2014 – 15:17 | | No Comment

Inga motioner har inkommit…

Punkt 14 – Propositioner
Feb 15, 2014 – 15:16 | | No Comment

Inga propositioner har inkommit från styrelsen…

Punkt 13 – Beslut om medlemsavgifternas storlek
Feb 15, 2014 – 15:10 | | No Comment

2012 var medlemskapet gratis och 2013 kostade det 100kr för ett kalenderår. Samtidigt har medlemskapet minskat från 640 till 506 medlemmar när kostnaden infördes, att jämför med de 60 medlemmar som fanns innan nuvarande styrelse …