Fight Night: JC Alvarado mot Olivier Busquet
Apr 21, 2016 – 12:00 | No Comment

Inatt svensk tid går pokerspelarna Olivier Busquet och JC Alvarado upp i ringen mot varandra i en MMA fight, som utspelar sig på gymmet MMA Syndicate i Las Vegas.
Spelarna har slagit vad om $150k (JC) respektive …

Read the full story »
Dagordning 7: Bokslut 2014
Feb 28, 2015 – 14:04 | | No Comment

Årsredovisningen finns i sin helhet HÄR och gås igenom av sittande kassör Ulf Engström.
Viktiga poster

Resultat efter finansiella poster: -98.090kr
Summa omsättningstillgångar: 430.176kr
Summa eget kapital: 163.650kr
Summa kortfristiga skulder: 266.526kr
Summa eget kapital och skulder: 430.176kr

Not om övriga rörelsekostnader

Lokalhyror: …

Murat Sahan dyker upp och diskussioner kring verksamhetsberättelsen
Feb 28, 2015 – 13:54 | | One Comment
Murat Sahan dyker upp och diskussioner kring verksamhetsberättelsen

Murat Sahan dyker upp och avböjer att bli medlem. Årsmötet godkänner att han får närvara i egenskap av valberedning.
I övrigt har sista 20 minuterna diskuterat verksamhetsberättelsen. Vi ska försöka redogöra för det lilla som var av …

Dagordning 6: Verksamhetsberättelse 2014
Feb 28, 2015 – 13:34 | | No Comment

Lina Olofsson går igenom verksamhetsberättelsen nedan som har funnits att läsa på SvePofs hemsida sedan en tid.
Förtroendevalda
Styrelsen

Ordförande: Lina Olofsson
Sekreterare: Anton Löfgren
Kassör: Ulf Engström
Ledamöter: Magnus Nilsson, Robert Sihvonen och Björn Eriksson

Revisorer

Ronnie Nestor och Fredrik Götesson

Valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret 2014 …

Dagordning 5: Fastställande av föredragningslista
Feb 28, 2015 – 13:32 | | No Comment

Hogge tar till klubban och berättar lite om sig själv och klargör att det var länge sedan han ledde ett möte. Det ska nog gå bra 🙂
Han föreslår att en ny punkt 15 införs i …

Dagordning 4: Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
Feb 28, 2015 – 13:25 | | No Comment

Valen som gjordes:

Mötesordförande: Fredrik “Hogge” Götesson
Sekreterare: Mattias “Pokerstar” Andersson
Justeringsmän: Albert Rolander och Stellan Andersson

Ett gäng andra tackade nej till att vara justeringsmän, däribland jag, av diverse olika skäl.

Dagordning 3: Beslut av mötets behöriga utlysande
Feb 28, 2015 – 13:15 | | No Comment

Mötet röstas vara behörigt utlyst trots att informationen gick ut 29,5 dagar innan. Enligt stadgarna ska mötet utlysas minst 30 dagar innan

Dagordning 2: Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar
Feb 28, 2015 – 13:14 | | No Comment

14 stycken närvarande på årsmötet, varav endast tre stycken från nuvarande styrelse; Lina Olofsson, Björn Eriksson och Ulf Engström.
Mauritz Altikardes som är föremål för leasingen av kommande tre års Poker-SM är dock inte på plats. …

Dagordning 1: Mötets öppnande
Feb 28, 2015 – 13:13 | | No Comment

Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska Pokerförbundet.

Dagordning Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015
Feb 28, 2015 – 13:11 | | No Comment
Dagordning Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015

Dagordning Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015

Mötets öppnande
Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar
Beslut av mötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2014
Bokslut 2014
Revisionsberättelse 2014
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Fastställande av verksamhetsplan …

LIVE: PCA Super High Roller – Dag 2
Jan 7, 2015 – 18:00 | | No Comment
LIVE: PCA Super High Roller – Dag 2

PokerStars Caribbean Adventure är igång, vilket även räknas in i European Poker Tour trots att det är enda festivalen som ligger utanför Europa. Super High Rollern har ett massivt inköp på $100,000 och totalt gjordes …