Fight Night: JC Alvarado mot Olivier Busquet
Apr 21, 2016 – 12:00 | No Comment

Inatt svensk tid går pokerspelarna Olivier Busquet och JC Alvarado upp i ringen mot varandra i en MMA fight, som utspelar sig på gymmet MMA Syndicate i Las Vegas.
Spelarna har slagit vad om $150k (JC) respektive …

Read the full story »
Dagordning 19: Val av styrelse
Feb 28, 2015 – 17:48 | | No Comment

Nedan finner ni valberedningens förslag till styrelse för 2015
Styrelseförslag

Ordförande: Ulf Engström
Sekreterare: Micke Torstensson
Kassör: Fredrik Götesson
Ledamot: Björn Gustafsson
Ledamot: Mattias Andersson
Ledamot: Albert Rolander

Även nominerade och tackat ja

Björn Eriksson
Lina Olofsson
Håkan Bylin
Linus Elmes
Markus Jonsson

Efter röstning så väljs följande:
Styrelse 2015

Ordförande: …

Dagordning 18: Beslut om styrelsens storlek
Feb 28, 2015 – 17:29 | | No Comment

Mauritz och flera andra föreslår en styrelse på 5 personer. Murat föreslår 6 personer, vilket flera också håller med om.
En omröstning som Hogge startar ger en svag övervikt till en styrelse på 5 personer…

Dagordning 17: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Feb 28, 2015 – 17:27 | | No Comment

Efter alla turer och där Ulf Engström förklarar vad ett nej skulle innebära, så röstar styrelsen med viss tvekan för att sittande styrelse får ansvarsfrihet.
Att rösta nej skulle bara innebära att det skulle vara något …

Dagordning 16: Information om Poker-SM / Poker Event (ny punkt)
Feb 28, 2015 – 15:27 | | No Comment

Mauritz Altikardes dök upp från sitt engagemang under Hockey Challenge och har bråttom tillbaka, vilket vi inte kan klandra honom för då det eventet var spikat innan dagens årsmöte. Därmed tas paragraf 16 )ny punkt) …

Dagordning 13: Beslut om medlemsavgiftens storlek
Feb 28, 2015 – 15:06 | | No Comment

Medlemsavgiften kvarstår till 100kr/år men kommande styrelse ska se över lite ideer

Dyrare avgift under SM; till exempel 150kr
Lösning för autogiro
Kunna bli medlem på flera år
Enklare lösningar för att administrera medlemsregistret

Dagordning 12: Fastställande av budget
Feb 28, 2015 – 15:04 | | No Comment

Återkommer i frågan…

Dagordning 11: Visionsdokument 2015-2017 (ny punkt)
Feb 28, 2015 – 14:44 | | No Comment

Hogge föreslår att vi sätter in en ny punkt på grund av formuleringen av ett visionsdokument, som tidigare inte funnits.
Medlemmarna godkänner förslaget…

Dagordning 10: Fastställande av verksamhetsplan 2015
Feb 28, 2015 – 14:37 | | No Comment

Lina Olofsson läser upp visionsplanen nedan…
Vision för Svenska Pokerförbundet 2015

Svenska Pokerförbundet startades 2004 och har sedan dess varit det enda organ i Sverige för och av pokerspelare utan något som helst vinstintresse. Förbundet kan därmed finnas till …

10 min paus och flyttad punkt på dagordningen
Feb 28, 2015 – 14:25 | | No Comment
10 min paus och flyttad punkt på dagordningen

Vi tar en 10 min paus och flyttar även fram punkt 9 på dagordningen till att ligga efter punkten om information kring leasingen av Poker-SM till Poker Event. Detta då Mauritz Altikardes ännu inte kommit …

Dagordning 8: Revisionsberättelse 2014
Feb 28, 2015 – 14:18 | | No Comment

Ronnie Nestor tar ordet och drar igenom revisionsberättelsen för 2014, som gjordes klar för två dagar sedan.
Tre delar avhandlas

Revisionsberättelse 2104
Bilaga till revisionsrapport för Svenska Pokerförbundet 2015
Anmärkning angående icke upprättad rapport

Del 1: Revisionsberättelse 2014
Till föreningsstämman i Svenska Pokerförbundet 
Org. …