Video

Roliga och intressanta videoklipp

Intervjuer

Pokerskull ställer frågorna….och spelarna ger svaren

Bloggar

Våra bloggares tankar om livet, poker och annat

Erbjudanden

Vad är nytt? Vad är hett?

Nyheter

Skvaller och annat smått och gott från pokervärlden

Home » SvePof

Dagordning 14: Motioner

Submitted by on Feb 28, 2015 – 18:05No Comment

Nedan följer alla inskickade motioner, styrelsens förslag och avslutningsvis beslut från årsmötet.

Motion 1 (Ulf Engström)

Policy för representation, utlägg och annan ersättning

I dokumentet “Policy för representation, utlägg och annan ersättning” finns texten: “Måltider ersätts med maximum enligt följande belopp (exkl moms):

  • Frukost: 75 kr
  • Lunch: 112.50 kr
  • Middag: 112.50 kr

Vid användning av privat bil utgår ersättning om 15 kronor per mil.”

Jag föreslår att denna text ändras till:
“Måltider ersätts med maximum det belopp som Skatteverket årligen fastställer för representation. Vid användning av privat bil utgår ersättning enligt av Skatteverket fastställd schablon för skattefri bilersättning.
Vid resor som inkluderar övernattning kan styrelsen besluta om traktamente upp till ett maximum av Skatteverkets schablon för Skattefritt traktamente för respektive land.”

Styrelsen förordar att årsmötet bifaller.

Motion 2 (Jonas Rosqvist)

Transparens inom förbundet

Jag föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att varje månad publicera ett månadsbrev, där allt styrelsen företagit sig redovisas, där det länkas till protokoll. Det ska också finnas kommentarer till aktuella pokerhändelser. Endast det som inte kan avslöjas av förhandlingstekniska skäl behöver inte redovisas, men ska redovisas när det är möjligt. Brevet ska publiceras på hemsidan, facebook-sidan och skickas till de medlemmar som har en registrerad mejladress

Styrelsen tycker idén är bra men föreslår årsmötet att rösta att detta ska göras kvartalsvis istället.

Motion 3 (Jonas Rosqvist)

Frirulle-SM

Jag förslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arrangera ett frirulle-SM på svensk mark, i syfte att skapa intresse från media samt att skapa opinion. Prislappen ska hållas låg (inga dealers?) och eventuella priser förutom äran ska komma från externa sponsorer.

Styrelsen förelår årsmötet att motionen avslås då det åligger PokerEvent att driva SM under de nästkommande tre åren.

Motion 4 (Jonas Rosqvist)

Klubbmedlemskap och medlem via klubb

Jag föreslår att årsmötet ger styrelsen uppdrag att ta fram en medlemsmodell för klubbar,med syfte att öka medlemsantalet. T.ex. Klubbar med x antal medlemmar i svepof slipper klubbmedlemsavgift och får också möjlighet att beroende på medlemsantal få paket till live-SM att spela om. Syftet är att öka engagemanget från klubbarna i pokerförbundet, samt att öka engagemanget i klubbarna från pokerförbundet.

Styrelsen tycker detta är en bra tanke inför framtiden och vid en omreglering av marknaden men föreslår att årsmötet avslår motionen. Vi kan inte vara anslutna till klubbar på det viset eftersom vi inte kan ha den kopplingen på grund av nuvarande lagstiftning.

Motion 5 (Ken Lennaard)

Att införa en grupp kallad Seniora Rådgivare

Att allmänt agera som stöd och bollplank åt styrelsen, och mer specifikt komma med åsikter och råd i specifika frågeställningar om så önskas, samt bidra med deras nätverk.

  1. En grupp personer som varit med inom svensk poker länge, har rutin, nätverk och haft någon slags framgång.
  2. Förslagsvis fem personer som väljs 1-2 år i taget, med minst tre personer och max sex personer.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås men att detta kan läggas fram som förslag till den nya styrelsen. Grundtanken är bra men det är viktigt att Svepofs styrelse själva får välja och på vilket sätt en sådan här grupp skulle användas. Det är också viktigt att det inte finns några krav på transparens mot gruppen och vi förelår att samtliga i en sådan grupp ska skriva på ett NDA (non disclosure agreement).

Motion 6 (Lina Olofsson)

Att välja styrelsemedlemmar på två istället för på ett år

Att hälften av styrelsen i år väljs på två år och att vid nästa årsmöte välja den andra halvan för att skapa en kontinuitet i styrelsearbetet vilket också hjälper nya styrelsemedlemmar att komma in i de nya rutinerna.

Styrelsen förordar att årsmötet bifaller.

Motion 7 (Mattias Andersson)

Varje år arrangerar SvePof en debatt omkring poker och dess utveckling i Sverige

En antal inbjudna ”experter” diskuterar SM LIVE/ONLINE, Svepof, olika ämnen kring hur man bäst utvecklar pokern i Sverige.

Syftet är för att skapa ett större intresse och engagemang i Sverige kring poker.
Vem som helst får deltaga på detta event (alt bara medlemmar) – som även sändes över Webben, för att på så sätt nå ut till en större massa.

Styrelsen föreslår att motionen avslås men att detta läggs fram som förslag till den nya styrelsen som kan arrangera detta i samma stil som man tidigare arrangerat klubbkonferensen.

Motion 8 (Mattias Andersson)

Webbsända årsmöten

Medlemmar som ej kan deltaga kan bevittna årsmötet från hemifrån. Dock måsta man vara en betalande medlem.

Syftet är att dels få in mer medlemsavgifter då man skapar ett större intresse eftersom fler kan medverka, samt öka intresset för poker.

Styrelsen föreslår att motionen avslås men att den nya styrelsen tittar över möjligheterna. Det viktiga är att en sådan här sak inte kostar förbundet något utan om det skulle finna möjligheter att låna utrustning. Dessutom behövs det byggas en teknisk lösning med registrering eftersom endast medlemmarna ska ha tillgång till en sådan livesändning.

Motion 9 (Mattias Andersson)

Transparent medlemsregister

På Svepof hemsida redovisa – varje vecka – aktuell antalet medlemmar med namn.

Syftet är att på så sätt öka intresset att bli medlem, när det syns att man ”bidrar” ekonomiskt

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås på grund av sekretesskäl och med tanke på att inte ens alla i styrelsen har tillgång till detta register. Däremot kan man lägga upp aktuellt medlemsantal på hemsidan på kontinuerlig basis för att visa hur medlemsantalet ökar.

Motion 10 (Mattias Andersson)

Veckorapporter/blogg

Svepof startar en blogg där man berättar om det arbete som pågår inom förbundet. Bloggen skall uppdateras minimum 1gg/ v (alt 2ggr mån)

Syftet är att öka intresset för förbundet och förbundets arbete och därigenom öka förståelsen och transparensen.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen men att man ber den nya styrelsen att hålla en kontinuerlig rapportering på hemsidan. Detta är önskvärt men väldigt svårt att genomföra i en ideell styrelse där personer kommer att ha svårt att få tid att göra något på veckobasis. Mer realistiskt är att ha en rapportering i månaden eller ett par i kvartalet.

Motion 11 (Mattias Andersson)

Diskutera SM med Svenska Spel/Casino Cosmopol

Ställa frågan till Svenskaspel/Casino Cosmopol att man dom får arrangera SM vartannat år mot att det är enbart Svepof som får använda varumärket SM övriga år när SM går i andra lokaler eller pokersiter.

– Syftet är att ta tillbaka varumärket SM samt att det bara finns ett SM varje år. Och att öka intresset för poker då man spelar på ”hemmaplan” och därigenom lättare kan få publicitet. Svepof skall verka för att öka spelglädjen hos spelarna.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bordläggs tills det att den spelpolitiska situationen i Sverige ändrats med utgångspunkt det läge vi har idag. Dessutom tror styrelsen inte att Casion Cosmopol är intresserade av att vi driver SM alls.

MOTION 12 (Mattias Andersson)

PRAO-platser

Förbundet skall varje år kunna ta in 2 personer som följer förbundetsarbete och mån av tid även hjälpa till med olika sysslor. (Man äger ej rösträtt eller dyl och det utgår ingen ersättning)

Syftet är att bygga upp kompetens och erfarenhet inom förbundet samt säkerställa resurser. Svepof arbetet är krävande men på detta sätt kan minimerar man risken att stå utan styrelseledamöter som med kort frist väljer att hoppa av.
Man förkortar också startsträckan för dessa personer ifall dessa väljer att kandidera till en styrelseplats.

Styrelsen ser till det lilla engagemang som tidigare funnits och tror inte detta skulle fungera och föreslår att motionen avslås. Däremot skulle man, för att minska startsträckan och om det finns ett intresse för styrelsearbete utan att åta sig lika hårt uppdrag som en styrelseledamot, kunna ta in suppleanter i styrelsen.

SAMMANFATTNING AV BESLUT

Alla motioner klubbades igenom enligt föreslagen väg från förra styrelsen. Vill sedan nya styrelsen jobba med vissa frågor kan de ändå lyfta fram dem…

Senaste posterna av Björn Gustafsson

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.