Vinnarna i GPI American Poker Awards 2014
Mar 3, 2015 – 9:00 | | No Comment

Den första och årligt återkommande upplagan av GPI American Poker Awards 2014 avgjordes i helgen på SLS Hotel, mitt i hjärtat av Beverly Hills i Los Angeles. Global Poker Index som drivs av visionären Alex …

Read the full story »

SvePof »

Dagordning 24: Mötets avslutande
Feb 28, 2015 – 18:09 | | No Comment

Då följande punkter inte fått några förslag, så svepte vi bara igenom punkter som formalia.

  • Dagordning 13: Propositioner
  • Dagordning 22: Övriga val
  • Dagordning 23: Övriga frågor

Mötet avslutades och delar av den nya styrelsen beslutade för att gå och äta en gemensam middag. Mattias och några önskade att få dokumentation och underlag mailade till sig så fort som möjligt för att påbörja arbetet.

Jag (Björn Gustafsson) tackar alla som följt rapporteringen och kommer troligen komplettera flera punkter med mer information när jag hinner kommande dagar. Tankar kommer nog också upp i en blogg eller två som jag hållit privata medvetet fram till dagens årsmöte.

Tack och hörs!

Dagordning 14: Motioner
Feb 28, 2015 – 18:05 | | No Comment

Nedan följer alla inskickade motioner, styrelsens förslag och avslutningsvis beslut från årsmötet.
Motion 1 (Ulf Engström)
Policy för representation, utlägg och annan ersättning
I dokumentet “Policy för representation, utlägg och annan ersättning” finns texten: “Måltider ersätts med maximum enligt …

Dagordning 21: Val av valberedning
Feb 28, 2015 – 17:52 | | No Comment

Björn Gustafsson föreslogs av Lina Olofsson men avböjde. Likaså Björn Eriksson. Patrik Nydahl övertygades om att tillsammans med Lina Olofsson och Murat Sahan (vilande kandidat för att uppfylla kravet på minst 3 personer)…

Dagordning 20: Val av revisorer
Feb 28, 2015 – 17:50 | | No Comment

Ronnie Nestor fortsatte mer än gärna och eftersom Fredrik Götesson nu är styrelsemedlem, så har Jonas “RosJon” Rosqvist gått med på at ersätta honom…

Dagordning 19: Val av styrelse
Feb 28, 2015 – 17:48 | | No Comment

Nedan finner ni valberedningens förslag till styrelse för 2015
Styrelseförslag

Ordförande: Ulf Engström
Sekreterare: Micke Torstensson
Kassör: Fredrik Götesson
Ledamot: Björn Gustafsson
Ledamot: Mattias Andersson
Ledamot: Albert Rolander

Även nominerade och tackat ja

Björn Eriksson
Lina Olofsson
Håkan Bylin
Linus Elmes
Markus Jonsson

Efter röstning så väljs följande:
Styrelse 2015

Ordförande: …

Dagordning 18: Beslut om styrelsens storlek
Feb 28, 2015 – 17:29 | | No Comment

Mauritz och flera andra föreslår en styrelse på 5 personer. Murat föreslår 6 personer, vilket flera också håller med om.
En omröstning som Hogge startar ger en svag övervikt till en styrelse på 5 personer…

Dagordning 17: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Feb 28, 2015 – 17:27 | | No Comment

Efter alla turer och där Ulf Engström förklarar vad ett nej skulle innebära, så röstar styrelsen med viss tvekan för att sittande styrelse får ansvarsfrihet.
Att rösta nej skulle bara innebära att det skulle vara något …

Dagordning 16: Information om Poker-SM / Poker Event (ny punkt)
Feb 28, 2015 – 15:27 | | No Comment

Mauritz Altikardes dök upp från sitt engagemang under Hockey Challenge och har bråttom tillbaka, vilket vi inte kan klandra honom för då det eventet var spikat innan dagens årsmöte. Därmed tas paragraf 16 )ny punkt) …

Dagordning 13: Beslut om medlemsavgiftens storlek
Feb 28, 2015 – 15:06 | | No Comment

Medlemsavgiften kvarstår till 100kr/år men kommande styrelse ska se över lite ideer

Dyrare avgift under SM; till exempel 150kr
Lösning för autogiro
Kunna bli medlem på flera år
Enklare lösningar för att administrera medlemsregistret

Dagordning 12: Fastställande av budget
Feb 28, 2015 – 15:04 | | No Comment

Återkommer i frågan…

Dagordning 11: Visionsdokument 2015-2017 (ny punkt)
Feb 28, 2015 – 14:44 | | No Comment

Hogge föreslår att vi sätter in en ny punkt på grund av formuleringen av ett visionsdokument, som tidigare inte funnits.
Medlemmarna godkänner förslaget…